Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 10:02:53 Bmd-01 Br Gerucht Wageningen Bioveterinary Research Houtribweg Lelystad 255131 255132 Prio Hoog Eenheid | Kazernealarm Brandweer Lelystad Flevoland
zaterdag 31 oktober 2020

DONDERDAG 04|06

College Barneveld staat open voor constructief gesprek over gezamenlijke toekomst met Scherpenzeel

Als een samenvoeging van Scherpenzeel en onze gemeente deze diversiteit verrijkt en versterkt, komt dit ten goede aan de inwoners, bedrijven en instellingen in al onze dorpen

BARNEVELD / SCHERPENZEEL - Het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten over de start van een open overleg markeert de start van een mogelijke herindelingsprocedure van Scherpenzeel en Barneveld. De gemeente Barneveld staat open voor een constructief gesprek met de gemeente Scherpenzeel over een gezamenlijke toekomst als hiervoor bij beide gemeenten draagvlak aanwezig is.

 

Standpunt voorgenomen besluit Gedeputeerde Staten
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het standpunt van Gedeputeerde Staten over de kadernota van Scherpenzeel en het voornemen om een open overleg te starten als onderdeel van de procedure voor gemeentelijke herindeling. Over de vraag wat deze toekomst moet zijn, gaan vooral de gemeente Scherpenzeel en de provincie. Het definitieve besluit over de start van deze procedure is op 14 juli, na de definitieve behandeling van de kadernota in de raad van Scherpenzeel op 9 juli. De uitkomst daarvan is bepalend voor de toekomst van Scherpenzeel en raakt ook de gemeente Barneveld.

 

Open en constructief
Mocht er worden besloten tot de start van een open overleg (als onderdeel van de procedure voor gemeentelijke herindeling) dan staat de gemeente Barneveld - vanuit goed nabuurschap - open voor gesprekken over een fusie met Scherpenzeel. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de gemeenteraad en de Barnevelders hier intensief bij te betrekken.

 

Burgemeester Asje van Dijk: "De provincie heeft ons gevraagd om – afhankelijk van het definitieve besluit – het open overleg in te gaan over de gemeentelijke herindeling met Scherpenzeel. Dat zullen wij open en constructief inzetten, net als wij dat de afgelopen tijd hebben gedaan. Wij hechten eraan dat er in beide gemeenten draagvlak is voor een gezamenlijke toekomst en dat er snel duidelijkheid komt. Wij willen een herindeling overwegen als deze ook de positie van Barneveld versterkt. Barneveld is een sterke gemeente. Wij hebben meerdere dorpen; ieder met hun eigen karakter die samen de identiteit van Barneveld bepalen. Als een samenvoeging van Scherpenzeel en onze gemeente deze diversiteit verrijkt en versterkt, komt dit ten goede aan de inwoners, bedrijven en instellingen in al onze dorpen".

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie

Ook interessant

Headlines